کمبود برخی داروها به دلیل عدم تولید است

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال‌ حاضر بسیاری از داروهای ضروری بیماران مانند اسپری‌های تنفسی، برخی از قطره‌های چشمی و شربت‌های آنتی‌بیوتیک کودکان تولید نمی‌شود، گفت: کمبود شدید آنها به‌دلیل عدم تولید، مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده است؛ زیرا این مسئله همزمان با تغییر قیمت تدریجی داروها صورت …

کمبود برخی داروها به دلیل عدم تولید است ادامه »