ادعای تازه درباره عوارضِ بلندمدتِ داروهای افسردگی

در سال‌های اخیر مصرف داروهای افسردگی به ویژه در آمریکا افزایش چشمگیر داشته است.   در حال حاضر برآورد شده که از هر ۱۰ آمریکایی یک نفر به مصرف داروهای افسردگی وابسته است. علاوه بر این از هر چهار زن در سنین ۴۰ تا ۵۰ سالگی یک نفر از این داروها مصرف می‌کند.   رایج‌ترین …

ادعای تازه درباره عوارضِ بلندمدتِ داروهای افسردگی ادامه »