واکسن تزریقی فلج اطفال از بدو تولد نوزاد ضروری است

فرازم بیدارپور  اظهار کرد: براساس آخرین وضعیت بیماری فلج اطفال، 33 مورد فلج اطفال در سال 2018 توسط آزمایشگاه‌های ملی ویروس به سازمان جهانی بهداشت گزارش شده که 12 مورد مربوط به پاکستان و 21 مورد مربوط به افغانستان بوده است.   وی تصریح کرد: تلاش‌های زیادی برای ریشه‌کنی فلج اطفال در سه کشور بومی …

واکسن تزریقی فلج اطفال از بدو تولد نوزاد ضروری است ادامه »