بازارِ نابسامانِ «دارو»

کمبود دارو و اختلال در زنجیره تامین دارو؛ هشداری که بارها و بارها از سوی متخصصان این حوزه داده شده بود و گویا حالا عیان شده است؛ به طوری که از کمبود بیش از ۱۰۰ قلمی دارو سخن به میان می‌آید.   این کمبودها در شرایطی است که نرخ «ارز» نیز موضوع چالش‌برانگیز این روزهای …

بازارِ نابسامانِ «دارو» ادامه »