تاثیر دوران جنینی بر ابتلاء به بیماری‌های قلبی و فشار خون

دوران بارداری یکی از مهم‌ترین و پرمخاطره‌ترین دوران زنـدگی مادر و جنین اسـت کـه ازلحاظ بهداشـتی و اجتمـاعی بـرای فـرد، خانواده و جامعه دارای اهمیت بالایی است. محققان کشور برای ارتقای وضعیت سلامت این افراد، بر گنجاندن انواع میوه و سبزی در برنامه غذایی آن‌ها تأکید دارند.   به گزارش ایسنا، پژوهش‌های اخیر، حاکی از …

تاثیر دوران جنینی بر ابتلاء به بیماری‌های قلبی و فشار خون ادامه »