50 درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود

  رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در حال حاضر نزدیک به 50 درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود.   رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در حال حاضر نزدیک به 50 درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود.   به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کرمانشاه، دکتر محمدرضا نیکبخت در مراسم …

50 درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود ادامه »