از استحمام با لنز بپرهیزید

یک اپتومتریست توصیه کرد: افراد از استحمام با لنز داخل چشم بپرهیزنند و به هیچ وجه با لنز داخل استخر نروند.   یک اپتومتریست توصیه کرد: افراد از استحمام با لنز داخل چشم بپرهیزنند و به هیچ وجه با لنز داخل استخر نروند.   به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه یزد، الهام فراشاهی اظهار کرد: …

از استحمام با لنز بپرهیزید ادامه »