دانشگاه علوم پزشكي كرمان نيازمند 270 پزشك براي اجراي نظام ارجاع

کارشناس پزشک خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکي کرمان گفت: طبق آمارهاي جمعيتي موجود، مراکز بهداشتي درماني تابعه دانشگاه علوم پزشکي کرمان براي اجراي نظام ارجاع به 270 پزشک خانواده نياز دارد که اين تعداد تاکنون محقق نشده است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه کوير،”ميترا محرابيان” اظهار كرد: در راستاي برنامه‌هاي پنج …

دانشگاه علوم پزشكي كرمان نيازمند 270 پزشك براي اجراي نظام ارجاع ادامه »