با عوارض خطرناک “سزارین” آشنا شوید

با اشاره به عوارض بسیاری سزارین از جمله احتمال پارگی رحم، خونریزی های بسیار و… گفت: در کنار عوارض بسیار زیاد، مهمترین عارضه بحث ناهنجاری های جفت در بارداری های بعدی است.   وی افزود: در سزارین روی رحم برش زده می شود و این قسمت پس از بهبودی مثل سابق نمی شود و بافت …

با عوارض خطرناک “سزارین” آشنا شوید ادامه »