دانشگاه علوم پزشكي كرمان نيازمند 270 پزشك براي اجراي نظام ارجاع

کارشناس پزشک خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکي کرمان گفت: طبق آمارهاي جمعيتي موجود، مراکز بهداشتي درماني تابعه دانشگاه علوم پزشکي کرمان براي اجراي نظام ارجاع به 270 پزشک خانواده نياز دارد که اين تعداد تاکنون محقق نشده است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه کوير،”ميترا محرابيان” اظهار كرد: در راستاي برنامه‌هاي پنج و 20 ساله دولت از سال 1384 طرح پزشک خانواده در سطح روستاها و شهرهاي زير 20 هزار جمعيت آغاز شد و همه خانوارهاي اين مناطق، پس از سرشماري، دفترچه بيمه روستايي دريافت کردند. وي افزود: طبق دستورالعمل‌هاي موجود بايد به ازاي هر 4000 نفر جمعيت، يک پزشک خانواده و مسوول تيم سلامت فعاليت كند که در اين تيم علاوه بر پزشک، براي هر 8000 نفر جمعيت، يک ماما، بهورزان مراکز بهداشت و نيروهاي همکاري در حوزه سلامت حضور دارند. کارشناس پزشک خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکي کرمان ادامه داد: طرح پزشک خانواده بر مبناي سيستم ارجاع پايه‌ريزي شد، به گونه‌اي که فرد در ابتدا به بهورز مراجعه مي‌کند و در صورت وجود مشکل خاصي به پزشک خانواده ارجاع داده مي‌شود و يا فرد در برخي مواقع مستقيماً به پزشک مراجعه مي‌کند. محرابيان تصريح کرد: هر خانوار تحت پوشش اين طرح، پرونده سلامت حاوي اطلاعات کاملي از وضعيت سلامتي افراد دارد كه پزشک خانواده آن را تکميل مي‌كند. وي خاطرنشان کرد: در راستاي تکميل پرونده سلامت خانوارها، پزشک خانواده موظف است به طور کامل و رايگان اعضاي خانوار را معاينه و همه اطلاعات آنها دقيقاً وارد کند. کارشناس پزشک خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکي کرمان اظهار كرد: در برخي مواقع پس از اتمام راه‌هاي درماني بنا به صلاح‌ديد پزشک، بيمار به پزشکان متخصص يا هم‌سطح ارجاع داده مي‌شود. محرابيان در ادامه گفت: به دنبال موفقيت اين طرح از سال پيش، طرح پزشک خانواده به صورت پايلوت در شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت اجرا و مقرر شد به زودي در همه شهرها عملياتي شود. وي يادآور شد: در سطح شهرها به ازاي هر 2500 نفر جمعيت، چهار پزشک خانواده، دو پرستار، دو ماما و يک روانشناس باليني در تيم سلامت حضور دارند و هم‌اکنون اين طرح در سه استان کشور به صورت آزمايشي در حال اجرا است. کارشناس پزشک خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکي کرمان، دسترسي ساده و کاهش هزينه‌هاي درماني خانوارها را از علل موفقيت طرح پزشک خانواده برشمرد و افزود: طرح مذکور براي بسياري از پزشکان و ماماها شغل ايجاد كرد به نحوي که امروز حدود 50 هزار پزشک در سطح کشور در اين زمينه فعاليت مي‌كنند. محرابيان تأکيد کرد: بيمه خدمات درماني، بيمه‌ مدنظر در اين طرح است و طبق توافقات ميان وزارت بهداشت و وزارت رفاه و تامين اجتماعي به ازاي سرانه در نظر گرفته شده براي هر نفر از سوي دولت، هزينه‌هاي درماني آنها پرداخت مي‌شود. وي يادآور شد: در اين توافق‌نامه، وزارت رفاه به عنوان کارفرما و وزارت بهداشت به شکل پيمانکار تعريف شده و از همان بودجه مذکور، حقوق پزشکان و کادر درماني، دارو، پاراکلينيک، آزمايشگاه ، راديولوژي و… پرداخت مي‌شود در نتيجه بيمه شده روستايي هيچ هزينه‌اي پرداخت نمي‌کند.

منبع خبرگزاری ایسنا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *